PROJEKCIA A VÝSTAVBA PASÍVNYCH DOMOV A0

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Je základným podkladom pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Zhmotňuje prvotnú predstavu o architektúre a dispozícii domu. Navrhuje konkrétne konštrukčné a materiálové vyhotovenie, ako aj dispozičné riešenie.

NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE

V rámci našej tvorby ponúkame návrh a kompletné zariadenie interiéru, exteriéru, ako aj možnosť záhradnej architektúry. Pričom cieľom je sa v maximálnej miere priblížiť uhlíkovo neutrálnej budove. 

FINANČNÝ SERVIS

Našim klientom poskytujeme komplexný servis v rámci finančeného a hypotekárneho poradenstva súvisiaceho s výstavbou rodinného domu.

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ POVOLENIE

Po vyhotovení architektonickej štúdie projekt prechádza do ďalšej fázy projektu pre stavebné povolenie. Ten je potrebný pre získanie jednotlivých povolení všetkých dotknutých strán a orgánov. Tento proces trvá orientačne 3 mesiace.

VÝSTAVBA

Samotná realizácia výstavby pri dodržaní všetkých technologických a legislatívnych noriem A0 je v rozsahu 8-10 mesiacov podľa náročnosti projektu.

KOLAUDÁCIA

Po ukončení procesu výstavby predložíme príslušnému stavebnému úradu všetky náležité povolenia, potvrdenia a certifikáty potrebné k získaniu kolaudačného rozhodnutia.

© Copyright urbanistica