PROJEKCIA A VÝSTAVBA PASÍVNYCH DOMOV A0

Venujeme sa projekcii a výstavbe pasívnych domov A0. Ponúkame výstavbu pasívnych domov A0 na kľúč. Zabezpečíme všetky prípravné a realizačné práce až po kolaudáciu.

Sledujeme legislatívu a poskytujeme poradenstvo. Týka sa to aj aktuálnej platnej vyhlášky č. 364/2012 Z. z. , podľa ktorej bude možné na Slovensku od 1. 1. 2021 skolaudovať len dom postavený v energetickej triede A0, čiže budovu s takmer nulovou spotrebou energie.

Spolupracujeme s overenými zahraničnými dodávateľmi stavebného a technického zariadenia pre pasívne domy A0. Prinášame inšpiratívne, ekologické a ekonomické bývanie s minimálnymi prevádzkovými mesačnými nákladmi vo forme modernej domácnosti a kvalitného bývania.

Garantujeme vysokú kvalitu ponúkaných komplexných služieb s dôrazom na súčasné trendy moderného bývania a požiadavky spoločnosti.

Na výstavbu pasívneho domu A0 požiadame a vybavíme Vám štátnu dotáciu vo výške 8 000 €.

© Copyright urbanistica